Home   

Polish American Congress
Washington Metropolitan Area Division


Jesli nie widac polskich znak
ów, trzeba zmienic Kodowanie
(w menu "Widok") na "Europa Srodkowa (ISO)"
Change Encoding (on View menu) to Central Europe (ISO)

Waszyngton USA, 6 luty 2008 - Na nadzwyczajnym ogólnym zebraniu członków w dniu 5go lutego 2008, Wydział Kongresu Polonii Amerykańskiej w Metropolii Waszyngtońskiej przyjął następującą rezolucję:

Zaniepokojenie Wydarzeniami w Polsce

Wydział Kongresu Polonii Amerykańskiej w Metropolii Waszyngtonu, świadom wielkiej roli Polonii Amerykańskiej w wyzwoleniu Polski z pod dominacji sowieckiej, wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami które wskazują na erozję swobód obywatelskich w Polsce. Szereg niedawnych wydarzeń świadczy o tym, że pewne siły polityczne pragną gloryfikować komunistyczną przeszłość, mącić przejrzystość procesów politycznych i panowanie prawa, ograniczać swobodę religijną, i uciszać media. Takie postępowanie szkodzi wizerunkowi Polski na Zachodzie i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony rządu Premiera Donalda Tuska oraz głowy państwa, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wśród wydarzeń które budzą nasz niepokój można wymienić:

  • Mianowanie byłego komunisty Marka Borowskiego na przewodniczącego sejmowej komisji ds. łączności z Polonią;
  • Dyrektywy od Ministra Spraw Zagranicznych ograniczające kontakty dyplomatów polskich z Polakami i polonijnymi organizacjami (w jednym wypadku, dyplomaci polscy wycofali się z udziału w obchodach 110. rocznicy pewnej organizacji);
  • Przywrócenie na miejsca honoru w Ministerstwie Edukacji Narodowej portretów byłych komunistycznych ministrów (łącznie z Henrykiem Jabłońskim, który represjonował protestujących studentów 1968r.);
  • Wstrzymanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego funduszy uprzednio przyznanych ponad 30-u instytucjom szkolnictwa wyższego (w tym Katolicki Uniwersytet w Lublinie i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) – akcja ta podważa finansową niezależność tych uczelni i jest bezpośrednio wymierzona w niezależne uczelnie katolickie;
  • Ograniczanie dostępu dziennikarzy do Sejmu;
  • Nawoływanie prominentnego posła do Sejmu z rządzącej P.O. aby partia ta “wykończyła” powszechnie znanego księdza, którego poseł uważa za przeciwnika politycznego;
  • Usunięcie, bez wyjaśnienia, największego polskiego dziennika katolickiego z pokładów samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT.

W świetle powyższych okoliczności, nalegamy aby Premier Donald Tusk oraz Prezydent Lech Kaczyński natychmiast przeprowadzili śledztwo tych wydarzeń i zapewnili, że wolność Polski, z takim trudem wywalczona, nie zostanie naruszona. W szczególności, fundusze dla KUL-u i innych wyższych uczelni muszą być przywrócone, nękanie mediów i dziennikarzy zaprzestane, pomniejszanie zbrodni epoki komunistycznej zaniechane. Wolność Polski, wywalczona przez długie lata przez wszystkich Polaków, jest za cenna aby była zaprzepaszczona dla krótko-wzrocznych i doraźnych celów politycznych.

Kontakt:
Tadeusz Mirecki, pacwashmetro@pacwashmetrodiv.org